Middenhuur moet op de schop!

Behalve middeninkomens zijn er ook huurwoningen met een huur tussen de €710,69 (dat is 1 cent boven de vrije sector grens) en €1000,-. Dat worden woningen met een middenhuur genoemd. Deze zouden voor mensen die teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bedoeld zijn. Sinds corporaties van minister Blok zich voornamelijk bezig moeten houden met het huisvesten van de mensen mat lagere inkomens, vallen veel anderen tussen de ” wal en het schip”.
Minister Blok en zijn partijgenoten dachten dit te kunnen oplossen door investeerders warm te maken voor het bouwen van middensegment huurwoningen. Maar het probleem bij deze woningen is dat de huurder een uiterst wankele huurprijsbescherming heeft. Want elke woning die meer dan 144 WWS punten heeft kan geliberaliseerd worden verhuurd. Dat wil zeggen dat er geen maximum huur is vastgesteld aan wat de verhuurder ervoor kan vragen!

Die woningen worden dus commercieel verhuurd. Dat wil zeggen dat de eigenaren er het hoogste rendement mee willen scoren. Ook al zou de aanvangshuur €750,- zijn dan kan na een jaar een forse huurverhoging worden voorgesteld. De verhuurder noemt dat “aanpassing aan de markt”! Die markt wordt door de vastgoedboeren stevig beïnvloed. Door het aanbod laag te houden, worden de prijzen opgeschroefd! Waarna de huurder voor de keuze staat….betalen of vertrekken!

Zo gauw de huurder vertrokken is wordt de huurprijs flink verhoogd. Kortom het middenhuursegment is één grote leugen! Huurders die denken een betaalbare woning te hebben, komen er vroeg of laat achter dat ze bedrogen zijn.
Nu is dit wel makkelijk op te lossen. Door de vrije sector grens op te trekken naar €1000,- kunnen grotere woningen, woningen met meer luxe of woningen in populaire gebieden (woningen met een hoge WOZ waarde) en woningen met een monumentenstatus een maximumhuurprijs krijgen.
Belangrijk is dat mensen met een middeninkomen ook moeten worden beschermd tegen woekerhuren. Als je van je inkomen 40% of meer aan huur moet betalen, heb je een behoorlijk hoog inkomen nodig om nog een beetje leuk te kunnen leven.

Het is te hopen dat een nieuw kabinet een einde maakt aan de “oneerlijke middenhuur” en het “Blok beleid” aanpast.